torsdag 28. juli 2011

Sleppe tilbake lyset

Det har vore vonde dagar
Uforståeleg vondskap
Tilfeldige ofre

Sorg men likevel
Kjærleik
Varme

Eit heilt folk
ein heil verden
som held rundt kvarandre

La det fortsette slik!