lørdag 1. mai 2010

Einsamflygar

Halldis Moren Vesaas var ein flott diktar! Så mange stemningar - så mange bilete. Diktet Einsamflygar brente seg inn, årevis sidan, og blei til eit eige bilete etterkvart. Det handlar om å vere einsam, å vere utanfor flokken. Utan å kanskje forstå kvifor. Kanskje er ein utvald til noko anna.

Diktet er trist. Men eg er viss på at det har ei god ending likevel. At det endar bra for einsamflygaren. Til slutt.

"Ein fugl flyr einsam under stjerner
ikkje gråt for den fuglen, barn - "

Underfundig og lett melankolsk helsing:-)