torsdag 1. mars 2012

Litt nytt likevel

Stadig innan same bransje
men ny jobb på poliklinikk
spanande

Stadig nye møter
nye menneske

glede
tårer
matte smil
svulmande stolthet

nyfødte mammaer
og nyfødte pappaer

---

Litt nye prosjekter òg
umogeleg å la vere
Bildet er frå eit av dei

Stikkord:
Come fly with me

Er spent, spent:-)