torsdag 28. januar 2010

Prosjekter
Som dame er eg vant til å multitaske. Det gjeld òg i min kreative verden. Eg har alltid minst tre prosjekt på gong samtidig. Eg likar å sjonglere mellom dei forskjellige mediene, litt her og litt der. For å vere litt høgtflygande, så trur det gjer at energien flyt friare. Når eg malar må eg med jamne mellomrom ta eit steg tilbake for å sjå biletet på avstand. Sjå om alt stemmer. Sjå biletet med nye auge.

Når ein skiftar mellom forskjellige medier, blir det som om ein tar eit skritt tilbake. Nullstillar seg. Ser som for fyrste gong. Det er lurt. Av og til er alt ein gjer å gå fram og tilbake... Då er det på tide med ein kaffikopp:-)

Det fyrste biletet her er frå eit litt hemmeleg prosjekt. Det er alt eg kan vise no - så lovar eg å vise det i sin heilhet etterkvart. Håpar det fell i smak hjå dei som får det:-)

Dei andre bileta er collageleik. Dei litt sorgfulle ansikta treng ei meining, ein samanheng. Så er det vel mitt ansvar å gje dei det...