lørdag 24. desember 2011

Juleønske

Eg håpar jula blir fin. For oss alle. Om ikkje alt blir som planlagt. Om det er nokon ein saknar. Om julesnøen ikkje kjem. For jula er her uansett. La oss ta vare på. La oss gjere vårt beste. For den store stjerna lyser over ein stall ein stad. Og himmelen kviler på strå.

Fredeleg jul til deg!